วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ผู้จัดการแผนกบริการทัวร์ ( Tour Service Manager )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
          บริหารงานในแผนก ติดต่อสอบถามโต้ตอบจดหมาย ทำบันทึกรายละเอียด รายงานเรื่องคณะท่องเที่ยวที่กำลังจะมา กำลังพักอยู่ และกำลังจะกลับ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ประสานงานทัวร์ และการบริการเจ้าหน้าที่สายการบินต่างๆ ถ้ามีเจ้าหน้าที่สายการบินพักประจำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น