วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก ( Rooms Division Director )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
          ประสานงานและควบคุมการปฏิบัติงานวันต่อวันของทุกแผนกที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายห้องพัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น