วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ผู้จัดการแผนกรับจองห้องพัก ( Reservation Manager )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            ประสานงานกับผู้ช่วยผู้จัดการ ( Assistant Managers ) ผู้จัดการแผนกบริการทัวร์ และฝ่ายขายและการตลาด ควบคุมดูแลการดำเนินงานของแผนกรับจองห้องพัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น