วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ยามรักษาความปลอดภัย “สายตรวจ” ( Security “Patrolmen” )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            ประสานงานการปฏิบัติงานกับผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกขนสัมภาระ แผนกแม่บ้าน หรืองานอื่นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งบุคคลและทรัพย์สินภายในอาณาเขตของโรงแรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น