วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

หัวหน้าพนักงานขนสัมภาระและบริการลูกค้า ( Bell Captains )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            ดำเนินงานเรื่องงานขนสัมภาระและบริการลูกค้า ควบคุมดูแลพนักงานยกกระเป๋า ( Bellboys ) และพนักงานเปิดประตู ( Doorboys )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น