วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการส่วนหน้า ( Assistant Front Office Manager )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
          ช่วยเหลือผู้จัดการแผนกบริการส่วนหน้า ควบคุมดูแลในเรื่องรายละเอียดของงานและวิธีการให้แก่ผู้ช่วยผู้จัดการและแผนกงานอาคันตุกะสัมพันธ์ ( Assistant Managers and Guest Relations Officers ) รับผิดชอบงานของแผนกบริการส่วนหน้าทั้งหมด ในกรณีที่ผู้จัดการแผนกบริการส่วนหน้าไม่อยู่ในโรงแรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น