วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

เสมียนแผนกแม่บ้าน ( Housekeeping Clerk )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            ทำงานด้านธุรการงานบัญชีและพิมพ์งานให้แก่แผนกแม่บ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น