วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย ( Assistant Chief Security )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            ให้ความช่วยเหลือหัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัยในการกำกับดูแลประสานการปฏิบัติงานของแผนก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น