วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

หัวหน้าแผนกแม่บ้าน ( Executive Housekeeper )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของแผนกแม่บ้าน ดูแลควบคุมการดำเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับห้องพัก พื้นที่บริการส่วนกลาง แผนกซักรีด ห้องผ้า ห้องดอกไม้ สวน และพื้นที่อื่น ๆ ภายในโรงแรมให้อยู่ในสภาพที่ดี และเป็นไปตามมาตรฐานที่โรงแรมกำหนด ตลอดจนดูแลพนักงานในแผนกแม่บ้านให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น