วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ผู้ช่วยผู้จัดการ ( Assistant Manager )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            เป็นตัวแทนของฝ่ายบริหาร ( Management ) เพื่อรับผิดชอบงาน ในส่วนสำคัญ ซึ่งต้องติดต่อสัมพันธ์กับลูกค้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น