วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

หัวหน้าพนักงานโทรศัพท์ ( Chief Telephon Operator )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            บริหารและปฏิบัติงานด้านแผงควบคุมโทรศัพท์ของโรงแรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น