วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ผู้ควบคุมยามรักษาความปลอดภัย ( Security Supervisors )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
          ควบคุมภารกิจทั้งปวงของยามรักษาความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน ภายในอาณาเขตของโรงแรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น