วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ยามรักษาความปลอดภัย “ที่จอดรถ” ( Security “Parking” Attendants )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
          รับผิดชอบลานหรือที่จอดรถ ความปลอดภัยของยานพาหนะทั้งหมดที่จอดอยู่ และความปลอดภัยต่อทรัพย์สินโรงแรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น