วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

พนักงานรับจอง ( Reservations Clerks )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            รับและยืนยันการจองห้องพักของลูกค้า รวมทั้งทำรายงานประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น