วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

พนักงานขนสัมภาระและบริการลูกค้า ( Bellboys )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            ให้บริการลูกค้าในการขนสัมภาระ รับและส่งข้อความ และรับฝากสิ่งของ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น