วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

พนักงานเฝ้าประตู ( Doorboys )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            ต้อนรับทักทายลูกค้าด้วยการไหว้หรือโค้งคำนับ ตามที่ได้รับการฝึกอบรม ด้วยกิริยาสุภาพยิ้มแย้ม พึงระลึกเสมอว่าเป็นพนักงานคนแรกที่ต้อนรับลูกค้า ช่วยพนักงานขนสัมภาระเมื่อลูกค้ามาถึงและเมื่อกลับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น