วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

หัวหน้าพนักงานต้อนรับ ( Chief Receptionists )

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
            ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับ ( Receptionists ) ทั้งหมด ได้แก่พนักงานควบคุมห้องพัก ( Room Clerks ) และพนักงานให้ข่าวสาร ( Information Clerks ) รับผิดชอบบริเวณเคาน์เตอร์ต้อนรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น