วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

พนักงานต้อนรับ ( Receptionists )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            การต้อนรับลูกค้าอย่างสุภาพ นุ่มนวล จัดหาห้องพักให้ ( Room Assignment ) และการให้ข้อมูลข่าวสาร ( Information ) กับลูกค้าตลอดเวลาที่พักอยู่ในโรงแรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น