วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ผู้จัดการภาคกลางคืน ( Night Manager )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            ทำหน้าที่ผู้จัดการในเวลากลางคืน และรับผิดชอบ การดำเนินงานของโรงแรมทั้งหมด ในเวลากลางคืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น