วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการธุรกิจ ( Business Center Offer )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            ดูแลศูนย์บริการและงานเลขานุการ สำหรับลูกค้าโรงแรมที่มาใช้บริการของศูนย์ฯ ที่เป็นนักธุรกิจหรือบุคคลสำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น