วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

พนักงานอาคันตุกะสัมพันธ์ ( Guest Relations Officers )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            ให้การต้อนรับและดูแลเอาใจใส่ลูกค้าสำคัญของโรงแรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น