วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย ( Chief Security )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            บริหารและปฏิบัติงานในด้านการรักษาความปลอดภัยของแผนก เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะพึงมีต่อบุคคลและทรัพย์สินภายในโรงแรมและของโรงแรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น