วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ผู้จัดการแผนกบริการส่วนหน้า ( Front Office Manager )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            กำกับดูแลประสานงานทั้งหมดของแผนกบริการส่วนหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น