วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ผู้จัดการศูนย์บริการธุรกิจ ( Business Center Manager )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            ควบคุมดูแลศูนย์บริการและงานเลขานุการ สำหรับลูกค้าของโรงแรมที่เป็นนักธุรกิจหรือบุคคลสำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น