วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

พนักงานโทรศัพท์ ( Telephone Operator )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            รับสายและให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์แก่ลูกค้านานนาชาติด้วยมารยาทที่นุ่มนวลละมีประสิทธิภาพ ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับความสะดวกสบายและบริการต่างๆ ของโรงแรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น