วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกแม่บ้าน ( Assistant Executive Housekeeper )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานในแผนกแม่บ้านให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ หน้าที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น