วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

หัวหน้าพนักงานประจำชั้น ( Floor Supervisor )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ของพนักงานทำความสะอาดห้องพัก เพื่อให้ห้องพักทั้งหมดของโรงแรม อยู่ในสภาพที่ดีและสะอาดตลอดเวลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น