วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ผู้ประสานงานทัวร์ ( Tour Coordinators )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            ประสานงานกับหัวหน้าทัวร์ และคณะทัวร์ เพื่อให้เกิดความราบรื่น เมื่อคณะทัวร์จะเข้าพักหรือออกไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น